bio-fizyk

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) — Będzie pan musiał przyjść, gdy będziemy ze wszystkim gotowi. Zamierzamy tam zaprowadzić radykalne leczenie astmy. Cranston pragnie tego. Wyspecjalizowałem się w niektórych poza tym postaciach wczesnego stadium gruźlicy. Mówię „niektórych“ — tu uśmiechnął się — ponieważ nic zapominam, że jestem bio-fizykiem, który wie niewiele o organach oddechowych... O czym to mówiłem. Aha, tak, o wczesnej gruźlicy. To pana zainteresuje. Stosuję nową metodę wytwarzania odmy. Oznacza ona bezsporny postęp...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Cronin, A. J. 1939. Cytadela. Powieść, wyd. 2, Warszawa : Wyd. J. Przeworskiego
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.