bio-psychologiczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Drugi odczyt Profesora Debesse, wygłoszony dla pracowników naukowych Instytutu Nauk Pedagogicznych UW, poświęoony był zagadnieniu piękna w życiu młodzieży (L’adolescence et la beauté). Sygnalizując istotne trudności, jakie stają przed każdym, kto podejmuje tego typu temat, przypominający „złudną i nieuchwytną, choć tak atrakcyjną, syrenę“, referent ujął swoje refleksje z punktu widzenia bio-psychologicznego, aksjologicznego i wychowawczego...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
KPed - Kwartalnik Pedagogiczny (Warsza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo