biocelulaza

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) GLIKOZYDAZY, nazwa potoczna różnych enzymów z grupy —*■ hydrolaz glikozydowych; rozszczepiają one wiązania glikozydowe kilko- lub dwucukrów, przy czym powstają cząsteczki cukrów prostych (—*monosacharydy). a-glikozydazy (np. maltaza) działają jedynie na wiązania a-glikozydowe (np. w cząsteczce maltozy), natomiast (5-glikozydazy (np. biocelulaza) — wyłącznie na wiązania P-glikozydowe (np. w cząsteczce cclobiozy); znaczna ilość g. występuje w sokach trawiennych zwierząt; znaleziono je również w roślinach i w drobnoustrojach; niektóre g. (zw. glikozylotransferazami), obok procesu hydrolizy, katalizują proces przenoszenia, biorą przeto udział w procesach syntezy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.