biocenotyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) kierunku) zmian ilościowych w populacji różnicą lub stosunkiem między tzw. potencjałem biotycznym, wy¬ rażającym rozrodczość danego gatunku i traktowanym jako wielkość stała, a śmiertelnością, warunkowaną działaniem tzw. oporu środowiska. Z koncepcją tą, stanowiącą do dziś przedmiot dyskusji, wiąże się pojęcie równowagi populacyjnej i równowagi biocenotycznej. Wyróżniono zespoły naturalne (biocenozy), odznaczające się zdolnościami samoregulacji i zachowujące dzięki temu stan równowagi, oraz zespoły sztuczne (np. zgrupo...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.