biocybernetyka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wzrastającą skuteczność działania systemu. T. rozwija też idee teorii złożonych systemów sterowania, która pozwala na tworzenie optymalnych systemów technicznych o dużej liczbie i różnorodności elementów oraz skomplikowanych sprzężeniach wewnętrznych i zewnętrznych. T., we współdziałaniu z -»-teorią informacji, -»-psychocybernetyką i -^»-biocybernetyką, pozwala na właściwe ustawienie problemu współdziałania człowdeka z systemem technicznym (w szczególności automatycznym: problem „człowiek—automat”) i jego optymalne rozwiązanie. T. rozważa tak ważne sprawy, jak modelowanie, coraz to bardziej skomplikowanych problemów współczesnej techniki w celu późniejszego...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kempisty, Maria (red.) 1973. Mały słownik cybernetyczny, Warszawa : Wiedza Powszechna
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.