bioelektroniczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) jącego. Dokonano analizy zasad działania ustroju jako agregatu samoregulatorów, sterujących automatycznie procesami wegetatywnymi (-^układy automatycznej regulacji w organizmie) i warunkujących utrzymanie -»-homeostazy w złożonym środowisku wewnętrznym i zewnętrznym. Nakreślono ogólną teorię bioelektroniczną i bioenergetyczną, wyjaśniającą mechanizm działania żywych układów jako biologicznych serwomechanizmów, a pracę mózgu jako gigantycznej matrycy bioelektrochemicznego zapamiętywania, o najwyższym stopniu mikrominiaturyzacji i złożoności (-»-model mózgu). C.m. zaj...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kempisty, Maria (red.) 1973. Mały słownik cybernetyczny, Warszawa : Wiedza Powszechna
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.