bioewolucja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Na str. 182 p. Lem pisze: „Co jest celem nauki? Poznanie «istoty» zjawisk? Ale jak można się dowiedzieć, że się ją już poznało? Że to już jest cała «istota», a nie jej część? Więc wytłumaczenie zjawisk? Ale na czym ¡polega wytłumaczenie? Na porównaniu? Można porównać kulę ziemską z jabłkiem i bioewolucję z technoewolucją, aile z czym można porównać schródingerowską falę «psi» z równania elektronu? Z czym «dziwność» cząstek?“...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SFil - Studia Filozoficzne (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.