biofilny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) BIOGEOCHEMIA [gr.], dział geochemii badający krążenie poszczególnych pierwiastków w przyrodzie pod wpływem procesów życiowych, odbywające się współcześnie lub w geol. przeszłości Ziemi. Przedmiotem zainteresowania b. są tylko pierwiastki chem. wchodzące w skład organizmów żywych i niezbędne do ich rozwoju (—* biofilne pierwiastki). Pierwiastki te są czerpane przez organizmy bezpośrednio lub pośrednio ze środowiska ich życia (—> biosfera), a następnie po śmierci organizmów lub z wydalinami oddawane z powrotem otaczającemu środowisku. Taki cykl biogeochcm. jest...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.