biofizjologicznie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) gijnych. Neognostycy powiadają, że arogancją naukową jest redukcja potrzeb duchowych przekraczających obszar empiryczny i logiczno-dyskursywny db funkcjonowania neuronów, że sam ów podział „usprawiedliwiający” biofizjologicznie metafizykę’ jest zarozumialstwem. Odzyskania równowagi duchowej niepodobna zrealizować trenując prawą półkulę, na przykład posyłając ludzi na ćwiczenia z ^transcendentalnej medytacji” (które w Stanach Zjednoczonych zaleca usilną reklamą guru Makarishi). Trzeba bowiem przyjąć, że umysł ludzki jest całością i całość owa jest częścią całości większej, jaką jest świadomość tu nazwana planetarną...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
KiSpoł - Kultura i Społeczeństwo (Warsza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.