biofizyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) lowych i usprawnienia dostawy literatury naukowej. Tezy powyższe podkreślają ponadto konieczność powiązania pracy naukowej z potrzebami terenu, potrzebę ścisłej współpracy zakładów teoretycznych z klinikami oraz w związku z wzrastającym znaczeniem fizyki dla medycyny konieczność stworzenia specjalnego ośrodka badawczego dla rozwiązywania problemów biofizycznych...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
ŻNauk - Życie Nauki (Kraków / Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.