biogenetycznie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Człowiek jednak to wytwór nie tylko filogenezy, lecz także dziejów bytu społecznego. Konkurentem gatunku w urabianiu człowieczego trybu istnienia jest społeczeństwo, gromada o składzie nie ściśle rodzinnym, jak roje pszczele, biogenetycznie raczej przypadkowa, funkcjonująca przy pomocy sygnałów konwencjonalnych języka, przekazywanego drogą nauczania, rozumująca, produkująca wytwory sztuczne, a pośród nich samego właśnie człowieka, członka społeczeństwa. Społeczeństwo dąży do samozachowania...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kotarbiński, Tadeusz 1985. Medytacje o życiu godziwym, wyd. 4, Warszawa : Wiedza Powszechna
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.