biogeniczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) dukcję bial. podstawową, wyrażoną w ilości węgla wiązanego w procesie fotosyntezy, szacuje się na 15-10* t węgla rocznie, tj. podobnie jak produkcję globalną lądów (16-10® t). Jest ona szczególnie obfita w miejscach, gdzie substancje biogeniczne (fosforany, azotany) wchodzą w zasięg fotosyntezy, co ma miejsce w rejonach intensywnej pionowej konwekcji sezonowej w strefie umiarkowanej, w obszarach zetknięć wód umiarkowanych z arktycznymi (fronty polarne), w rejonach oddolnych prądów pionowych, w strefach pasatów i w wodach przybrzeżnych. Fakt ten jest jednym z podsta...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.