biogeocenoza

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) logii (m.in. eksperymentalnej), nauki o lesie i torfoznawstwa, a także geografii; do najważniejszych należy podręcznik Bolota, ich obrazowanije, razwitije i swojstwa (1914); twórca koncepcji biogeocenozy (1942); zajmował się, jeden z pierwszych, wykorzystaniem metody analizy pyłkowej (w badaniach nad czwartorzędem); w typologii lasu stworzył własną szkołę...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.