bioklimatyka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) chni Ziemi. Kombinacje gęstości optycznych zarejestrowanych w różnych zakresach promieniowania elektromagnetycznego pozwalają na dostarczenie informacji wąskotematycznej szeroko wykorzystywanej w ochronie środowiska naturalnego, poszukiwaniach geologicznych, studiach stosunków wodnych, do sporządzania map glebowych, inwentaryzacji upraw, lokalizacji obszarów zaatakowanych przez szkodniki i śledzenia skuteczności ich zwalczania, opracowania kompleksowych planów zagospodarowania, w gleboznawstwie, hydrobiologii, bioklimatyce itp. Przykładem tego rodzaju systemu jest działająca od 1972 wiclospektralna aparatura skanująca umieszczona na pokładach satelitów ERTS i LANDSAT, przeznaczonych do badania zasobów naturalnych Ziemi...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Modrzewski, Jerzy (red.) 1978. Encyklopedia techniki wojskowej, Warszawa : Wyd. MON
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.