biologiczno-bakteriologiczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) cie globalnym. W centrum zainteresowan badawczych nauki polskiej znajdowaly si$ przede wszystkim takie zagadnienia jak: sytuacja polityczno-militarna w NATO, rokowania wiedenskie w sprawie redukcji zbrojen i sil zbrojnych w Europie srodkowej, SALT I i SALT II, problemy rozbrojenia w pracach ONZ, strefy wolne od broni jqdrowej, rozbrojenie chemiczne, biologiczno-bakteriologiczne, srodki kontroli i weryfikacja przedsi^wzi^c rozbrojeniowych 81...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Symonides, Janusz 1980. Wychowanie dla pokoju, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.