biomatematyka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) listyczne. KB PTC we współpracy z Zarządem Głównym i Radą Naukową PTC oraz pod patronatem SIMC zorganizowała w 1968 w Warszawie I Krajowe, zaś w 1972 II Krajowe Sympozjum Biocybernetyki, Biomatematyki i Biotechniki w celu podsumowania dotychczasowego polskiego dorobku naukowego w tych dziedzinach wiedzy, wymiany doświadczeń i pomocy w ukierunkowaniu dalszych prac badawczych. W latach 1966—73 funkcje przewodniczącego KB PTC pełnił J. Panasewicz. [J.Pa.]...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kempisty, Maria (red.) 1973. Mały słownik cybernetyczny, Warszawa : Wiedza Powszechna
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.