biometryczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) antropologii. Okres ten jednak trwał bardzo krótko. Zastosowanie metod statystycznych do nauk biologicznych, zapoczątkowane jeszcze przez Franciszka G a 1 tona (1822—1911), opracowane szczegółowo przez niedawno zmarłego uczonego angielskiego Karola Pearsona (1857—1936)—zwróciło ku tym metodom także i antropologów. Chociaż przesadna „matematyzacja“ antropologii nie dała spodziewanych wyników w znajomości człowieka, to jednak metody biometryczne zastosowane w antropologii sprecyzowały niektóre pojęcia ilościowe, a tym samym odegrały rolę dodatnią w licznych pracach antropologicznych. Zresztą jest rzeczą...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Godycki, Michał 1956. Zarys antropometrii, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.