bioniczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) nia). W sieciach tych jednoczesne pobudzenie różnych wejść prowadzi do utworzenia nowych połączeń w sieci 0 wagach (współczynnikach określających wpływy między neuronami) zależnych od prawdopodobieństwa łącznego pobudzenia tych wejść. Badania bioniczne procesów uczenia się koncentrują się wokół pamięci asocjacyjnej, wykorzystującej wspomnianą wyżej zdolność neuronu do zmiany wag połączeń. Wiąże się z tym...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.