biopark

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Jaki będzie krajobraz dźwiękowy Lublina w przyszłości? Odpowiedzi na to pytanie może dostarczyć zapoznanie z inwestycjami planowanymi na najbliższe lata. W ostatnim czasie wzrasta zapotrzebowanie na obszary rekreacyjne. Miasto ma być przyjazne dla jego mieszkańców. W związku z tym w centrach miast powstają deptaki z nasadzonymi drzewkami, na wyasfaltowane ulice powracają „kocie łby”, zaś na peryferiach miast tworzy się bioparki. Również w Lublinie w rejonie ul. Zawilcowej, na zrekultywowanych terenach po dawnej oczyszczalni ścieków i wysypisku odpadów komunalnych planowana jest budowa „dzikiego parku”, którego ideą jest stworzenie ostoi dzikiej przyrody oraz angażowanie społeczeństwa w jej zachowanie i oddziaływanie na świadomość ekologiczną. Tutaj też planuje się utworzyć pawilony ciszy, tworzące specyficzny krajobraz dźwiękowy, sprzyjający wypoczynkowi...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Myga-Piątek, Urszula (red.) 2001. Krajobraz kulturowy. Idee, problemy, wyzwania, Sosnowiec : Wydział Nauk o Ziemi UŚ
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.