biopleograf

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) PRÓSZYŃSKI: 1) Konrad, pseud. Kazimierz Promyk (1851—1908), pedagog, postępowy działacz oświat., red. i wydawca tygodnika dla ludu „Gazeta Świąteczna“, autor elementarzy i czytanek; 2) Kazimierz (1875—1945), konstruktor kamer film. (pleografu 1894, biopleografu 1898), kamery ręcznej (aeroskopu 1910) i in...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
MEP PWN 1959. Mała encyklopedia powszechna PWN, wyd. 1, seria B, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.