biopolarny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Równolegle do tej problematyki polityczno-militarnej prowadzone były badania nad odniesieniem jakie zachodzi między rozwojem stosunków gospodarczych (między obydwoma biopolarnymi systemami) a odprężeniem. Relacja ta była na ogół analizowana w kontekście dość jednostronnym, głównie w celu ustalenia na ile stosunki gospodarcze w układzie Wschód-Zachód oddziaływują na obniżenie konfliktogennego potencjału (politycznego i militarnego) krajów socjalistycznych...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kukułka, Józef (red.) 1991. Pokój w teorii i praktyce stosunków międzynarodowych, Warszawa : UW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.