bioptycznie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Stwierdzenie obecności prątków decyduje o rozpoznaniu i leczeniu, dlatego należy dla wykrycia ich wykorzystywać wszelkie materiały (plwocina, płyny wysiękowe, tkanki pobrane bioptycznie), bacznie zwracać uwagę na sposób pobierania, przechowywania i jakość tych materiałów, wreszcie wykorzystywać wszystkie metody mikrobiologiczne do badań, to znaczy bakterioskopie, hodowle i próby biologiczne...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Jaroszewicz, Wiwa (red.) 1967. Współczesne leczenie gruźlicy płuc. Praca zbiorowa, wyd. 2 popraw. i uzup., Warszawa : PZWL
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.