biosferyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) życia. Noosferą — krańcowy i najwyższy z dotychczas osiągniętych produkt rozwoju świadomości człowieka ma sens tylko wtedy, kiedy rozpatruje się go jako szczególnie doniosły element składowy procesu ewolucji, niezbędny dla zrozumienia tego procesu jako całości. Jest to wielka, wyodrębniona jego część, w której dokonuje się, jak mówi Teilhard, „biosferyczny wysiłek cerebralizacji” n...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Płużański, Tadeusz 1967. Marksizm a fenomen Teilharda, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.