biosocjologiczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Trudno jest zmierzyć rodzaj życia z racji samej jego natury i ponieważ wymyka się on ocenie pieniężnej. Dlatego też spośród wszystkich elementów biosocjologicznych, które współdziałają w tworzeniu się rodzaju życia, autor wybrał tylko kilka, odpowiadających pewnym warunkom: t. zn. te elementy, które są: czynnikami podstawowymi, albo waż^ nymł. oraz te, które zostały rzeczywiście „zmierzone" w ciągu ostatnich pięćdziesięciu lat za pomocą jakiegokolwiek wskaźnika...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Znak - Znak (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo