biosorpcyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Rys. 94. Schemat oczyszczania ścieków osadem czynnym metodą biosorpcyjną z regeneracją osadu: 1 — dopływ ścieków; 2 — osadnik wstępny; 3 — komory napowietrzania; 4 — osadnik wtórny; 5 — odpływ oczyszczonych ścieków; 6 — osad powrotny; 7 — komora regeneracji osadu; 8 — osad nadmierny; 9 — osad z osadnika wstępnego; 10 — wydzielona komora fermentacyjna; 11 — osad przefermentowany...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Hermanowicz, Witold et al. 1965. Technologia wody i ścieków, Warszawa : PWSZ
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.