biostabilizator

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) BZT. 122, 185 Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (CZT), 122, 185 Chlor, 17, 108, 206 Chloratory, 111, 112, Chlorowanie wody, 85, 107, 108 Chlorownie, 114, Chwytacze flotacyjne, 209 Cyklony cieczowe, 210 Dano — Biostabilizator, 226 Dawka optymalna koagulantu, 60 Dawkowniki, 63, 209 Dechloracja wody, 108 Deficyt tlenowy, 126 Degazacja wody, 103 Dekarbonizacja wody, 88 Demineralizacja, 99 Deszczowanie pól irygowanych, 170 Dezodoryzacja wody, 84 Dezynfekcja, 105, 106 Doły gnilne, 217, 218 Drenaż, 168, 172 Dwustopniowe oczyszczanie ścieków, 188, 204 Dyfuzory, 198 Dysze, 44, 95, 181, 198 Ekspansja złoża filtracyjnego, 48 Eksploatacja filtrów, 56 — krat, 28, 136 — jonitów, 97 — oczyszczalni z osadem czynnym, 207 — osadników, 38, 162 — sit, 31, 141 — stawów rybnych, 176 — złóż biologicznych, 190 Elektrodializator, 100 Elektroliza ścieków, 209 Fermentacja anaerobowy, 212, 216 — osadów ściekowych, 212—217, 222 Filtrosy, 197 Filtry, 39, 41, 43, 55, 74, 85, 224 Flokulacja, 60, 69 Flotacja ścieków, 208, 209 Gaz z fermentacji osadów, 214 Grzyby ściekowe, 206 Inco — areator, 84 Indeks coli, 13 indeks objętościowy osadu czynnego, 207 intensywność płukania filtru, 48 Jonity, 91, 92 Kationit, 83, 91 Klarowniki, 71 Koagulacja objętościowa, 24, 57, 200 — powierzchniowa, 74 Komora osadowa, 71, 159 Komory biotermiczne, 225 — fermentac5’jne wydzielone, 217, 220 — reakcji, 68, 209 — napowietrzania, 190, 198 Kompostowanie, 225 Koryta przelewowe, 45, 48, 159 Kraty, 27, 131, 136 Krzemionka aktywowana, 67 Krzywe opadania zawiesin, 33, 124, 153 Lampy rtęciowe, 106 Leje Imhoffa, 124 Masa kontaktowa, 89 Miano coli, 13 235...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Hermanowicz, Witold et al. 1965. Technologia wody i ścieków, Warszawa : PWSZ
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.