biostatyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 1910, ponieważ nieznane było wówczas pojęcie allelomorfów wielokrotnych. Poprawkę tę wprowadził Bernstein w r. 1924. Bernstein wysunął koncepcję, że cechy 0, A i B są allelo morfami wielokrotnymi. Koncepcję swoją uzasadnił Bernstein w sposób dwojaki: na mocy rozważań biostatycznych i na mocy spostrzeżeń nad sposobem dziedziczenia. Przypuśćmy, że w czasach odległych istniały trzy rasy biochemiczne 0, A i B, których krzyżowanie doprowadziło do obecnego stosunku ilościowego grup krwi. Przypuśćmy,...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Hirszfeld, Ludwik 1949. Immunologia ogólna, Warszawa : Czytelnik
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.