biosyntetyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W trakcie biosyntezy odbywają się procesy proliferencji i dojrzewania komórek wytwarzających przeciwciała. Nieliczne komórki ,,prymitywne”, pod wpływem indukującego działania antygenu, zaczynają się rozmnażać, jednocześnie wykazując zmiany świadczące o ich aktywności biosyntetycznej w obrębie rybosomów i siateczki endoplazmatycznej. W końcu przechodzą w komórki dojrzałe, które utraciły zdolność do podziału. Zatem z nielicznych komórek, w przebiegu procesu immunogenezy, powstaje populacja komórek (klon), które są obdarzone zdolnością do syntetyzowania specyficznego białka (immunoglobuliny). Zjawisko to określono...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Zabłocki, Bernard 1973. Podstawy współczesnej immunobiologii, wyd. 2, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.