biosystem

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) nicznych jako: 1) czujników obserwujących reakcję organizmów żywych lub ich organów; 2) układów technicznych zapamiętujących te reakcje i ustalających transformandy działania danego biosystemu. Według J. Panasewicza (1968) historyczną ewolucję kierunku technicznego w naukach biologicznych i cybernetyce można podzielić na trzy okresy: 1) przedcybernetyczny (ok...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kempisty, Maria (red.) 1973. Mały słownik cybernetyczny, Warszawa : Wiedza Powszechna
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.