biotechnika

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wykład kanoniki (tj. logiki epikurejskiej), Peri physeós ['o przyrodzie’] — wykład fizyki (epikurejskiej teorii przyrody), Peri bión ['o życiu ludzkim’], Peri tćleos ['o celu’] — wykłady biotechniki i etyki epikurejskiej. Na ukształtowanie się koncepcji E. największy wpływ wywarła filozofia Demokryta. Zależność E. od Demokryta wystąpiła najwyraźniej w jego filozofii przyrody, natomiast etyka E. była w znacznej mierze jego własnym dziełem (jakkolwiek wykazującym pewne związki z hedonizmem —► cyrenaików)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.