bioterapeuta

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) współpracy z bioterapeutami (...). Wyrażamy pogląd, że bioterapia — niezależnie od osobistego do niej stosunku — jest zjawiskiem, którego nie można lekceważyć ani ze społecznego, ani medycznego punktu wadzenia. Świadczy o tym prowadzona przez lekarzy współpracujących z bioterapeutami dokumentacja (...) pozbawienie lekarzy możliwości praktycznej obserwacji, analizy i badania zjawiska bioterapii stanowi dramatyczną omyłkę, a w dalszej konsekwencji prowadzi do negatywnych społecznie skutków-. (...) Za...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
ZPras - Zeszyty Prasoznawcze (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.