biotroficzny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) C) Znak ironiczny. Pierwszy pfeykład dotyczy pewnego współżyjącego z mrówkami gatunku-mszyc (Myrmecophilus). Ich biotroficzne sprzężenie odkrył Werner Kloft (1959). Mszyce są małymi owadami o miękkim ciele, nieodpornym na atak drapieżników. Mrówki opiekują się nimi i bronią ich. Mszyce porozumiewają się z mrówkami za pomocą...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SSem - Studia Semiotyczne (Wrocław etc.)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.