biotron

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) bionik /Prz. 75/39/ ’specjalista w zakresie bioniki’ /Kot./, „Wśród najwybitniejszych bioników należałoby wymienić wielu znanych naukowców radzieckich"; ros.bionik /Kot./,/19/ biotron /Prz. 73/34/ techn.’komora wypełniona sztucznym klimatem’ /Kot./ „W 1959 roku w ZSRR do hermetycznych komór biotronu przyjęto pierwszych chorych"; ros. biotron /Kot. analog. do fitotron/, /15/. bogulnik /Prz. 79/9/ bot. 'krzew rosnący w tajdze’ /Aa/, „Oto okaz dalekowschodniej tajgi /•••/ nazywamy »bogulnikiem«...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Bielecka-Latkowska, Janina 1987. Rosyjskie zapożyczenia leksykalne we współczesnym języku polskim w świetle materiałów słownikowych i prasy po­wo­jennej (1945-1985), Kielce : WSP
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.