biotypologia

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) itp. procesów morfo-funkcjonalnych, wyznaczających procesy rozwojowe człowieka, 2) badania zmian zachodzących w organizmie ludzkim, głównie w układzie kostnym i mięśniowym, pod wpływem kształtujących ćwiczeń fizycznych, 3) badania zróżnicowania morfologicznego zespołów zawodników uprawiających różne dyscypliny sportowe, 4) rytm biologiczny organizmu ludzkiego i jego rola w wyznaczaniu okresów zwiększonej i obniżonej wydajności osobnika, co ma istotne znaczenie dla racjonalizacji procesu planowania pracy ludzkiej, 5) teoria wyniku sportowego — powstała na bazie poszukiwań antropologicznych — ostatnio w zasadzie wyodrębniła się, skłaniając się bardziej w kierunku teorii sportu, 6) adaptacja metod antropometrycznych do potrzeb i specyficznych wymagań sportu kwalifikowanego, 7) specyficzne prace w zakresie typologii sportowej, będącej w zasadzie składową częścią biotypologii organizmu ludzkiego...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Drozdowski, Zbigniew 1972. Antropologia sportowa. Morfologiczne podstawy wychowania fizycznego i sportu, Warszawa ; Poznań : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.