biowalor

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ambulatoryjnego z ustalonymi stanami chorobowymi. Trzecia grupa obejmie wczasowiczów i turystów, którzy świadomie, na wniosek lekarza w miejscu zamieszkania, zostaną skierowani do określonego uzdrowiska na podstawie wskazań lekarskich dostosowanych do właściwości psychosomatycznych kierowanych. Zasadniczym celem w grupie tych wczasowiczów będzie regeneracja sil fizycznych i psychicznych przy wykorzystaniu naturalnych biowalorów uzdrowisk. W czwartej grupie znajdują się turyści, którzy po uzyskaniu zalecenia lekarza uzdrowiskowego wykorzystają przy okazji turystycznej możliwości pobierania niektórych zabiegów. Dwie ostatnie grupy osobowe stanowić będą 2/3 wszystkich pacjentów korzystających z lecznictwa uzdrowiskowego. Będzie to profilaktyczno-lecznicza turystyka mająca na celu regenerację sił życiowych w sposób aktywny (dynamiczny)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kubiak, Szymon (red.) 1985. Wojskowy Szpital Uzdrowiskowy w Ciechocinku 1945-1985, Ciechocinek
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.