bipolaryzacja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) stopnia. Ponieważ forma, w jakiej istnieje i w jakiej przejawia się pierwiastek męski, jest częściowa i stronnicza, redukująca i uciskająca, dlatego winna być dopełniona i zrównoważona przez pierwiastek żeński, który ceni wartość intuicji*, uczuć i emocji, syntezy* i duchowości*. Dalej, ponieważ w samym człowieku, w myśl najnowszych osiągnięć nowoczesnej psychologii, istnieje bipolaryzacja (animus-anima), dlatego należy dążyć do zjednania obu stron (yin i yang*) każdej rzeczy, w celu osiągnięcia harmonii, czyli totalności integrującej, przekraczającej przeciwieństwa i opozycje pochodzące z różnic płci, doprowadzające czasem do walki płci, zarówno między jednostkami i rodzinami, jak i pomiędzy grupami i społecznościami...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Franck, Bernard 1997. Leksykon New Age w 100 kluczowych pojęciach, Kraków : Wyd. M
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.