birbant

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Tak pisał poeta, oczarowany pięknością „złotej Lidyi“, która swe jasne włosy „trefiła żelazkiem“, a która, usidliwszy go, takie żary zdołała rozniecić w jego młodzieńczem sercu, słowem , tak go potrafiła opętać, że ze swawolnego birbanta zmienił się w zakochanego Romea. Co prawda, to nie była to zwykła hetera, jak owe Neery i Korynny z Epigramatów; zdaje się nawet, że mieszkała przy rodzicach, że chcąc się widywać z poetą, musiała walczyć z pewnemi trudnościami, wynikającemi z jej położenia, co ją niezmiernie podnosiło w oczach kochanka ’). Powtóre nie była wcale łatwa do...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Hoesick, Ferdynand 1919. Jan Kochanowski. Życie i dzieła, wyd. drugie, Kraków : Księgarnia J. Czerneckiego
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.