biricz

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ków), bobyle, chłopi i najemnicy. Szczególne miejsce zajmują w księdze garncarze, dzięki którym miasto słynęło w tym czasie z wysokiego poziomu produkcji ceramicznej (zwłaszcza kafli); korzystali oni z pewnych ulg. Znaleźli się w księdze również ludzie służebni — strzelcy, puszkarze, strażnicy odźwierni, heroldowie (biricze) i inni — zapewne zresztą nie wszyscy, lecz tylko ci z nich, którzy mieli domy na posadzie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Rabinowicz, Michał 1985. Życie codzienne w ruskim i rosyjskim mieście feudalnym, przeł. W. Dłuski, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.