birski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 39). Istotnie, miasto Kungur było węzłem komunikacyjnym obszaru przeduralskiego: tamtędy przebiega trakt syberyjski, łączący Kungur z Jekaterynburgiem, a poprzez odgałęzienia również z Szadryńskiem; przez Kungur przebiega również inny szlak handlowy — gorobłagodacki, łączący Kungur z Osą. Wreszcie trakt birski łączy Kungur z Krasnoufimskiem. „W ten sposób widzimy, że przemysł chałupniczy guberni koncentrował się w rejonach, określanych przez węzły komunikacyjne: na obszarze przeduralskim — w powiatach kungurskim, krasnoufimskim i osińskim; na obszarze zauralskim — w powiatach j ekaterynburskim i szadryńskim“ (str. 39). Przypomnijmy czytelnikowi, że właśnie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Lenin, W. I. 1950a. Dzieła. T. 2, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.