biseksualny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) stauracjach arabskich. Restauracja taka wygląda dość zabawnie; zamiast szyldu wisi tu zazwyczaj obdarte ze skóry bydlę, na którem goście wyszukują lepsze kawałki i wskazują gospodarzowi; ten natychmiast odcina pożądany kęs i pakuje na rożen, a za parę minut ukazuje się na talerzu upieczony kawał mięsa, który najbardziej nieufny bywalec europejskich restauracyj zidentyfikuje bez trudu; gdyby nie nadmiar brudu w całem misę en scene, byłoby to daleko przyjemniejsze od restauracji hotelowej. W najbliższem sąsiedztwie placu Działowego znajduje się parę uliczek o bardziej podejrzanym wyglądzie; małe bary, przepełnione biseksualną publicznością o wcale swobodnych manierach, i sklepy bez szyldów o przymkniętych drzwiach określają wyraźnie charakter tej specyficznej dzielnicy, służącej, jak się zdaje, zarówno interesantom z pałacu gubernatorstwa, jak i osadom okrętowym z pobliskiego portu. Notabene, o ile na takich podstawach wolno...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Bystroń, Jan Stanisław 1928. Wspomnienia syryjskie. Bejrut – Palmira – Damaszek, Warszawa etc. : Gebethner i Wolff
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.