blockers

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) dodany. Jak pisze Marchand (1969), sufiks -er najczęściej jest używany na oznaczenie osób, o czym świadczą powyższe przykłady (jedynie wyraz fiver odnosi się nie do osoby tylko do rzeczy, a mianowicie do ‘5-dolarowego banknotu’). Według Waszkowskiej (1993) formant -er (i jego warianty) został zaświadczony w licznych derywatach, np. aborter , szpaner i neologizmach, np. blockersi, tamersi'. Przypuszczalnie doszło do tego zupełnie nowego zjawiska w kontakcie języka angielskiego z polskim dzięki pewnej znajomości angielszczyzny przez Polaków. Twórcy omawianych słów dokonali prawidłowej analizy morfologicznej już funkcjonujących w polszczyźnie angielskich pożyczek z przyrostkiem -er w rodzaju autsajder, sksvater lub squatter, spiker. Sytuacja jest nieco bardziej skomplikowana w wy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Brzezina, Maria, Kurek, Halina (red.) 1999. Collectanea linguistica in honorem Casimiri Polański, Kraków : Księgarnia Akademicka
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.