blok-diagram

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) samo-dopełniający = self-complementing samokontrola = self-checking samo-korygujący = self-correcting saturacja (nasycenie) = saturation schemat blokowy = blok-diagram, flow-diagram sektor = sector sekwencja = sequence, routine sekwencjonowanie = sequencing sekwenter = sequencing unit selektor = selector siatka (lampy) = grid sieć = net, network skok = jump, salt słowo = word specjalizowany = special-purpose sprawdzarka (urządzenie) = verifier sprawdzarka (pracownica) = verifying girl sprzężenie = coupling — zwrotne = feed-back 10» 611...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Siegel, Paul 1966. Elektroniczne maszyny cyfrowe, przeł. A. B. Empacher, J. Rogińska-Empacher, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.