blokhauz-reduta

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 30. Projekt blokhauzów-redut na placach broni przeciwskarpy frontu północnego twierdzy. Rysunek z 1827 r. — retuszowany. DZA, Kart. Thorn III 7002 A. Plan blokhauzu przed zewnętrzną bramą Chełmińską. B. Fragment widoku od strony mostu i przekrój QR. C. Przekrój ST przez mur osłaniający plac brom. D. Widok prawnego skrzydła muru — od strony wewnętrznej placu broni E. Fragment przekroju podłużnego przez blokhauz...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
ZapHist - Zapiski Historyczne (Toruń)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.