blokowo-pawilonowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Zabudowie ulicowo-podwórzowej z jej konstytutywną opozycją reprezentacyjnej fasady i intymnego, mniej lub więcej zasobnego wnętrza, przeciwstawi tenże wiek zabudowę blokowo-pawilonową — owe bezfasadowe anonimowe „przedmioty do mieszkania”, które Dorfles słusznie konfrontuje z modelową dla nich „maszyną do mieszkania”, postulowaną przez „poczciwego Le Corbusiera, przesiąkniętego patetycznym romantyzmem przyszłościowym”11...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Porębski, Mieczysław 1986. Sztuka a informacja, Krakow : Wyd. Literackie
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.