bodźcowo-reaktywny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) obejmujących również kilka dalszych parametrów. W toku socjalizacji organizmu ludzkiego uzyskiwane są poprzez procesy wyuczania dalsze parametry. Te ostatnie, w świetle genetycznego zdeterminowania zachowań bodźcowo-reaktywnych odpowiednich zespołów komórkowych, można interpretować jako dalszą specjalizację. Być może jednak mamy tu do czynienia z kategoriami konstytuowanymi w wyniku wymiany między systemem pojęciowym a uczuciowym. Za tym przemawiają w każdym razie nowsze spostrzeżenia, uzyskane w badaniach socjologicznych nad emocjami (por. Gerhards 1988). Wybór uczuć sterujących działanie społeczne (np. miłości) jest na ogół stosun...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Falkenberg, Gabriel, Fries, Norbert, Puzynina, Jadwiga (red.) 1992. Wartościowanie w języku i tekście na materiale polskim i niemieckim, Warszawa : UW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.