bodziec-troska

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Właściwa konfrontacja myśli swojej z myślą cudzą powinna być znacznie szersza. Powinna dotyczyć nie tylko wyników końcowych, ale całego warsztatu, całego procesu dochodzenia do prawdy. Myśliciel zatem winien widzieć uwrażliwienia współmyślicieli, ich bodźce-troski, cele im przyświecające, punkty wyjścia, perspektywy, horyzonty, zastrzeżenia, argumentacje, metody, wyniki i możliwości, jakie w nich się kryją, wirtualności, jakich może druga strona wcale nie zauważa — rozumie się również ograniczenia, przeoczenia, błędy. Celem takich możliwie wyczerpujących zesta...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Znak - Znak (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.