bohater-robotnik

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) zakłamaniu, w jakim wzrastało. Wyraża ten bunt właśnie przez miłość, ponieważ nie ma już wiary w ideologie społeczne — jakże różni się tym od poprzedniego pokolenia debiutantów, które nie dało chyba ani jednego utworu o miłości. Charakterystyczne też jest wcielenie się pisarza w bohatera-robotnika, w przeciętnego chłopca. Hłasko z bardzo ostrym realizmem traktuje środowisko robotnicze, widzi ciężkie i przykre warunki bytowania. Miłość i prawda to luksus, który w tym otoczeniu razi, ale właśnie bohatera Hłaski dręczy pragnienie tego luksusu. Kiedy nie osiąga swych pragnień — pije. Wódka jest zbiorowym luksusem udręczonych ludzi...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
RLit - Rocznik Literacki (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.