bolesławiecki

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W historii dolnośląskich warsztatów ceramicznych widzimy okresy rozkwitu i upadek, wywołany wojną trzydziestoletnią. Z chwilą przyłączenia Śląska do Prus, stara się rząd niemiecki o ożywienie i udoskonalenie rzemiosła garncarskiego. Świadectwem sprawności majstrów owych czasów może być bolesławiecki „Duży garnek“, niestety zniszczony podczas miejscowych działań wojennych, oraz podobny zachowany w Grodowie, wykonany przez mistrza A. Franke w 1853 r. Napis, umieszczony...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
DBGosp - Dolnośląski Biuletyn Gospo­darczy (Wrocław)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.