bolszewicko-faszystowski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) w której obronie, w pełnym rynsztunku, idzie na Turka. Jego nawoływanie do tego, żeby moja książka jak najprędzej została „replaced” przez inną, „prawidłową” książkę, też ma specyficzny posmak w obecnym stanie rzeczy w Ameryce. Mam wątpliwości co do tego, czy droga do obrony demokracji prowadzi przez bolszewicko-faszystowską metodę wycofywania z obrotu książek zawierających „nieprawidłowe” poglądy i zastąpienie ich innymi, które otrzymały impńmatur profesora Haleckiego. Póki mogę, korzystam ze swobody słowa w Ameryce, która polega na uznaniu prawa nawet do nie-mienia-racji...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kultura - Kultura (Paryż)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.