bolszewicko-komunistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) dowódcami. We wszystkich tych porozumieniach czetniccy dowódcy — cytuję za oficjalnymi dokumentami władz ustaszowskich — „uznają suwerenność Niepodległego Państwa Chorwackiego, jako jego obywatele wyrażają lojalność i oddanie jego zwierzchnikowi — poglavnikowi, oraz wierność Niepodległemu Państwu Chorwackiemu, zaprzestają działań wojennych w stosunku do wojskowych i cywilnych władz NDH, zobowiązują się pod każdym względem pomagać władzom państwowym przy porządkowaniu spraw ogólnych na całym chorwackim terytorium i udzielą im w tym względzie wszelkiego poparcia...” „Czetnickie formacje wojskowe będą ochotniczo współdziałać z siłami zbrojnymi NDH przy zwalczaniu i likwidowaniu band bolszewicko-komunistycznych pod naczelnym zwierzchnictwem dowódcy wszystkich sił zbrojnych, przy czym dowódcy czetnickich formacji mają pozostać na czele swoich jednostek... Czetnickie formacje mogą przeprowadzać samodzielnie potrzebne akcje przeciw partyzantom, muszą jednak o tym zawczasu uprzedzić dowódcę Chorwackich Sił Zbrojnych”...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Czolaković, Rodoljub 1963. Notatki żołnierza wojny wyzwoleńczej, przeł. Z. Stoberski, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo